pojištění

Úrazové pojištění pro rok 2014 je uzavřeno s Pojišťovnou VZP. Opět se vztahuje na všechny členy České unise sportu,tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČUS.

Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČUS a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.
Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

úrazové pojištění po 1.3.2013 - VZP

Ke stažení