vznik

Krajský svaz golfu vznikl v roce 2003 jako potřebná regionální autorita, umožňující vypisování mistrovských soutěží ve správním území Jihočeského kraje.

Důvodem vytvoření krajského svazu byla absence regionálního uspořádání národního sportovního svazu. Kupodivu tato absence přetrvává a Krajský svaz v Jihočeském kraji stále jediný v rámci ČR.

Vznikl iniciativou GC Nová Bystřice s podporou GC Mnich a 1. JčGK Bechyně a v roce 2004 byl přijat do Krajského sdružení ČUS jako svaz bez právní subjektivity, resp. s přenesenou subjektivitou - KS ČSTV, později ČUS. Bez právní subjektivity z dvodu jít vstříc sportovnímu svazu (ČGF).

I přesto se o této aktivitě se objevily hlasy ve smyslu jihočeského separatismu, Jihočeské federaci, apod. Nepochopení a absence regionálních struktur v České golfové federaci dodnes přetrvává.